De Stichting Anak Terlantar is op 14 maart 1995 opgericht. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de lichamelijke en geestelijke verzorging en ontplooiing van weeskinderen, in de steek gelaten kinderen dan wel kinderen die door andere oorzaken maatschappelijk in de verdrukking zijn geraakt. In het bijzonder richten wij ons daarbij op de ontwikkelingslanden.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het wekken en levendig houden van de belangstelling voor deze kinderen in het algemeen en voor door de stichting aangewezen tehuizen, projecten en bepaalde kinderen in het bijzonder. Ook proberen wij dit doel te bereiken door het verrichten van activiteiten teneinde de financiering mogelijk te maken van projecten ter verbetering van de woon-, leef- en ontplooiingsmogelijkheden van deze kinderen.

In het verleden is door de stichting financiële steun verleend aan projecten en tehuizen in Bolivia, India en Indonesië. Op dit moment is die steun beperkt tot Indonesië. Het betreft medische projecten en een weeshuis.
Het weeshuis Eagle’s Nest in Semarang ontvangt van ons elk jaar een financiële bijdrage. Wij proberen ook via relaties te bemiddelen. Recent heeft een Nederlandse ondernemer een substantiële financiële bijdrage verleend aan dit weeshuis. De ondernemer heeft een bedrijf in Semarang en in Nederland. Wij zijn er verheugd over het contact tussen hem en Eagle’s Nest tot stand te hebben mogen brengen.
De Stichting Anak Terlantar betaalt bovendien al enkele jaren de medische kosten voor kinderen die lijden aan de olifantsziekte (elefantiasis). Hierover verderop meer informatie, net als over de steun die de stichting sinds kort verleent aan kinderen die aan leukemie lijden (project in Yogyakarta).

 De stichting beoogt niet het maken van winst. De financiële administratie wordt elk jaar door een accountant gecontroleerd. Met ingang van 1 januari 2008 is onze stichting door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor behoeft de stichting onder meer geen erfbelasting of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt.
Bovendien zijn schenkingen die een ANBI doet in het algemeen belang vrijgesteld van het recht van schenking. Voor donateurs is het van belang om te weten, dat men binnen de daarvoor geldende regels giften kan aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.
Deze regels zijn overigens met ingang van 1 januari 2012 in het voordeel van donateurs gewijzigd. Zo geldt voor particulieren voor de aftrek van de inkomstenbelasting een drempel van 60 euro (drempel van 1 % van het verzamelinkomen). Voor bedrijven bestaat geen drempel meer. 

Joomla templates by a4joomla